గరుడ వేగా మూడు రోజుల ప్రపంచవ్యాప్త బాక్స్ ఆఫీస్ వసూళ్లు

రాజా శేఖర్ నటించిన గరుడ వేగా చిత్రం మొదటి వారం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు చేసింది. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలలో రూ. 2.75

Read more