కళ్యాణ వైభోగమే చిత్రం ట్రైలర్

నాగాషౌర్య మరియు మాళవిక నైర్ నటించిన తాజా చిత్రం కళ్యాణ వైభోగమే . ఈ చిత్రం యొక్క ఆడియో విడుదల నిన్న జరిగినది .
ఆడియో విడుదల సందర్భంగా ఈ చిత్రం యొక్క ట్రైలర్ విడుదల చేశారు . మరి ఆ ట్రైలర్ ని కింద చూడండి .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *