గుంటూరు టాకీస్ ట్రైలర్ విడుదల అయ్యింది

గుంటూరు టాకీస్ చిత్రం యొక్క ట్రైలర్ విడుదల జరిగింది . ఈ చిత్రం లో సిద్దు ,రశ్మి , శ్రద్ధ నటిస్తున్నారు . ఈ చిత్రాని ప్రవీణ్ సత్తరు దర్శకత్వం వహించాడు .
మరి ట్రైలర్ ని మీరు చూడండి .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *