తస్కర చిత్రం రేపే విడుదల

తస్కర చిత్రం ఒక కొత్త కధతో రేపు ప్రేక్షకుల ముందికి వస్తుంది . ఈ చిత్రం చిన్న చిత్రం అయినపట్టికి చిత్రబృందంవారు ఒక కొత్త కథని మంచి ఆశక్తికరంగా నిర్మించారని సమాచారం . మరి రేపే విడుదల అవుతున్న చిత్రం ఎంతవరకు ప్రేక్షకులని మెప్పిస్తుందో చుడాలిమరి .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *