నాగషౌర్య అబ్బాయి తో అమ్మాయి కొత్త పోస్టర్

నాగషౌర్య అబ్బాయి తో అమ్మాయి సినిమా ఈ నెల 24 వ తారిఖున విడుదల కాబో తుంది . ఈ సినిమా కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్  అయింది ,కింద చూడండి .

 

nagashourya abbayitho ammayi new poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *