నాన్నకుప్రేమతో కొత్త పోస్టర్

నాన్నకుప్రేమతో కొత్త పోస్టర్ విడుదల అయింది . దీనిలో సంక్రాంతికి విడుదల అని చెప్పారు . మరి ఇంకా ఇది సంక్రాంతికి విడుదల అవ్వటం ఖాయం .

 

jr.ntr naannaku prematho new hd poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *