లోఫర్ మొదటి వారం వసూళ్ళు

వరుణ్ తేజ్ నటించిన చిత్రం లో ఫర్ కొద్ది రోజుల క్రితం విడుదల అయింది . ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ నటనకు ముక్యముగా మంచి స్పందన లభించింది .

మొత్తంమీద లోఫర్ చిత్రం మొదటి వారంలో 10 కోట్లు సాధించింది .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *