వరుణ్ తేజ్ – రామ్ చరణ్ మరియు చిరంజీవితో కలిసి నటించడానికి సిద్దమే

వరుణ్ తేజ్ ఇటివలే విడుదల అయిన లోఫర్ లో దుమ్ముదులిపాడు . అతని యొక్క నటనను అందరు మెచ్చుకున్నారు . వరుణ్ తేజ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ లో ,నేను  రామ్ చరణ్తో గాని చిరంజీవితో గాని నటించడానికి సిద్దమే అని చెప్పాడు . వారు గనుక వరుణ్ ఇలా చిత్రంలో పాత్ర ఉంది  చేస్తావా  అని అడుగుతే,ఇక నేను ఆలోచించను వెంటనే నటిస్తాను అని  చెప్పాడు  వరుణ్ తెజ్, కాక పోతే ఏదో నటించాం  అని కాకుండా, పాత్రకి ఒక ప్రాముక్యత ఉంటె అప్పుడు చూసే జనాలకి  కూడా బాగుంటుంది అని వరుణ్ తేజ్  చెప్పాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *