వరున్తెజ్ – క్రిష్ కొత్త చిత్రం “రాయబారి” ఖరారు

వరున్తెజ్ – క్రిష్ ఇటివలే కంచె చిత్రంతో అద్భుతమైన విజయం అందుకునారు . ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి “రాయబారి” అనేచిత్రాన్ని చేస్తునట్లు ప్రకటించారు .

ఇంకా ఈ వార్త విన్న క్రిష్ మరియు వరున్తెజ్ అభిమానులకి ఒక పండగ లాగ ఉంది .

 

poster_from_postermywall (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *