సంక్రాంతి బరిలో నాలుగు చిత్రాలు

ఎప్పుడు రెండే చిత్రాలు విడుదల జరుగుతున్నసంక్రాంతికి ఈ సారి ఏకంగా నాలుగు చిత్రాలు విడుదల జరుగుతునాయి .

అవి నాన్నకు ప్రేమతో , డిక్టేటర్ ,సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా , ఎక్ష్ప్రెస్స్ రాజ .
సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి ఈ నాలుగు చిత్రాలు ఈ పండగలో చూడవచ్చు .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *