సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ లో వంద గురాలు , 10 పాత మోడల్ కార్లు మరియు ఎన్నో కొత్త కార్లు

పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ , ఈ చిత్రానికి సంభందించిన ప్రెస్ రిలీజ్ ఒకటి విడుదల జరిగింది . దానిలో ఈ చిత్రం లో వంద గురాలు , 10 పాత మోడల్ కార్లు మరియు ఎన్నో కొత్త కార్లు ఉపయోగిస్తునారని తెలిపారు .

ఈ వార్త విన్న అందరికి ఇంకా ఈ సన్ని వేషం చిత్రం లో అదిరిపోతుంది అని అనుకుంటునారు . ఇక చిత్రం యొక్క ఆడియో విడుదల మార్చ్ మద్య లో వుంటుంది మరియు చిత్రం యొక్క విడుదల తేది మట్టికి ఏప్రిల్ 8 న జరగనుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *