సోగ్గాడే చిన్ని నాయానా ట్రైలర్

 

సోగ్గాడే చిన్ని నాయానా చిత్రం ఆడియో ఆవిష్కరణ నిన్న జరిగినది . ఈ చిత్రానికి సంభందించిన ట్రైలర్ ఇంతకముందే విడుదల అయింది , అందువలన నిన్న మళ్లీ కొత్తగా వేరే ట్రైలర్ విడుదల చేయలేదు . మరి మీరు గనుక ఇంకా ఈ ట్రైలర్ చూడక పోతే కింద ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేయండి .

 

సోగ్గాడే చిన్ని నాయానా ట్రైలర్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *