స్మిత బాహుబలి కిలిక్కి వీడియో సాంగ్

స్మిత తాజాగా బాహుబలి బృంధంవారికి ఒక పాట అంకితం ఇచ్చింది . అది ఏమిటంటే “బహ కిలిక్కి” అనే వీడియో సాంగ్ ,ఇది తాజా విడుదల అయింది .

దీనిలో ప్రభాకర్ కూడా కనిపించాడు . ఇది నిజంగానే కొత్తగా బాగానే ఉంది . మరి మీరు గనుక ఇంకా ఈ పాటను చూడకపోతే కింద ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేయండి

 

బహ కిలిక్కి వీడియో సాంగ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *